Επιχορήγηση 50% και μέχρι 200,000 Ευρώ!  Το Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Μεταποιητικού Τομέα και Άλλων Στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων, έχει επαναπροκηρυχθεί και επίσημα από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Το πρόγραμμα υποστηρίζει την αγορά καινούργιου περονοφόρου με επιχορήγηση 50% από το Υπουργείο Εμπορίου. Απλά μπορείτε να αποταθείτε στο 25712265 ή στο […]

Read more