Επιχορήγηση 50% και μέχρι 200,000 Ευρώ!  Το Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Μεταποιητικού Τομέα και Άλλων Στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων, έχει επαναπροκηρυχθεί και επίσημα από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Το πρόγραμμα υποστηρίζει την αγορά καινούργιου περονοφόρου με επιχορήγηση 50% από το Υπουργείο Εμπορίου. Απλά μπορείτε να αποταθείτε στο 25712265 ή στο […]

Read more

The European Distributor Conference of HC Forklifts took place in Amsterdam on the 16th of January,2015 where 48 distributors from all over Europe attended the conference. The aim was to provide help to distributors in receiving a better understaning of the HC brand as well as for the company to get the appreciation of the current […]

Read more

Ποιές είναι οι αλλαγές και πως με επηρεάζουν; Σύμφωνα με τις Κοινοτικές Οδηγίες Μηχανημάτων οι οποίες υιοθετήθηκαν και εναρμονίστικαν κάτω από την Κυπριακή Νομοθεσία ΚΔΠ428/2008  (Βλέπε Παράρτημα Ι) , ο έλεγχος αλλά και η εφαρμογή συγκεκριμένων σημείων που αφορούν θέματα ασφαλείας των μηχανημάτων σας είναι βάσει  νομοθεσίας υποχρεωτικά. Ποιά έιναι αυτά τα σημεία; Οποιαδήποτε σηματοδότηση αλλά και λειτουργία ενός […]

Read more

Undoubtedly any company that deals with material handling one way or the other will eventually be involved with forklifts. The reasons are plenty beginning with increase productivity, efficiency and faster turnaround and loading times. Forklifts though are still machines and machines like these need operators. However taking into consideration that every year more than 100 […]

Read more