Επιχορήγηση 40% και μέχρι €400,000 για αγορά Φόρκλιφτ! Εντός του 1ου τριμήνου 2016, επαναπροκυρήσσεται το Σχέδιο της Γεωργικής Μεταποίησης, το ΜΕΤΡΟ 4.2: ‘’Προστιθέμενη άξια στα γεωργικά προϊόντα. Δημιουργία και  Εκσυγχρονισμός μονάδων μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων’’. Το Μέτρο θα επιχορηγεί νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις ως προς την διενέργεια επενδύσεων σχετικά με την δημιουργία ή ανάπτυξη […]

Read more

Εάν είστε χειριστής περονοφόρου οχήματος, ακόμη και σε περίπτωση που απλώς το ενοικιάζετε, εχετε την υποχρέωση να βεβαιωθείτε οτι κατέχει ενημερωμένη Έκθεση Διεξοδικής Εξέτασης. Είναι δική σας ευθύνη να μεριμνείτε για τη Διεξοδική Εξέταση, τουλάχιστον μία φορά κάθε δώδεκα μήνες: όχι της εταιρείας ενοικίασης. Η Διεξοδική Εξέταση μοιάζει με τον έλεγχο MOT των αυτοκινήτων. Δηλαδή, […]

Read more