Επιχορήγηση 40% και μέχρι €400,000 για αγορά Φόρκλιφτ!

40%

Επιχορήγηση 40% και μέχρι €400,000 για αγορά Φόρκλιφτ!

Εντός του 1ου τριμήνου 2016, επαναπροκυρήσσεται το Σχέδιο της Γεωργικής Μεταποίησης, το ΜΕΤΡΟ 4.2: ‘’Προστιθέμενη άξια στα γεωργικά προϊόντα. Δημιουργία και  Εκσυγχρονισμός μονάδων μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων’’.

Το Μέτρο θα επιχορηγεί νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις ως προς την διενέργεια επενδύσεων σχετικά με την δημιουργία ή ανάπτυξη μεταποιητικών μονάδων, για επιλέξιμα κόστη όπως επένδυση κτιρίων, καινούρια μηχανήματα και εξοπλισμός, μεταφορά τεχνογνωσίας κ.α.).

Μπορείτε να αποταθείτε στο 70004440 ή στο [email protected] και εμείς θα βρούμε το ανάλογο μηχάνημα βάσει των αναγκών σας και θα σας παρέχουμε με την προσφορά έτοιμη για καταβολή.

Για προβολή των μηχανημάτων που εμπίπτουν στο σχέδιο μπορείτε να επισκευτείτε την ιστοσελίδα μας εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα πατήστε εδώ.