Διεξοδική Εξέταση για Περονοφόρα Οχήματα

Doctor With Forks

Εάν είστε χειριστής περονοφόρου οχήματος, ακόμη και σε περίπτωση που απλώς το ενοικιάζετε, εχετε την υποχρέωση να βεβαιωθείτε οτι κατέχει ενημερωμένη Έκθεση Διεξοδικής Εξέτασης. Είναι δική σας ευθύνη να μεριμνείτε για τη Διεξοδική Εξέταση, τουλάχιστον μία φορά κάθε δώδεκα μήνες: όχι της εταιρείας ενοικίασης.

Η Διεξοδική Εξέταση μοιάζει με τον έλεγχο MOT των αυτοκινήτων. Δηλαδή, καθορίζει τα πρότυπα που θα επιβεβαιώσουν ότι οτιδήποτε αφορά στην Ασφάλεια έχει υποβληθεί σε έλεγχο και αξιολόγηση και θεωρείται, επομένς, ασφαλές κατά τον χρόνο διεξαγωγής του ελέγχου.